Skip to main content

M-Market Nadácia

Našou snahou je pomáhať ďalej tam, kde je to potrebné

Sme zodpovedná spoločnosť

Prostredníctvom Nadácie M-MARKET už ôsmy rok podporujeme predovšetkým športovcov, ale aj organizácie, ktoré pôsobia v oblasti kultúry a vzdelania.

V grantových programoch sa snažíme pomáhať predovšetkým deťom a mládeži. Podporujeme rozvíjanie ich potenciálu a talentu, či už v oblasti športu alebo kultúry. Rovnako sa zameriavame na pomoc vzdelávania detí v rámci prevencie kriminality. Okrem toho nadácia pomohla viacerým občianskym združeniam a v neposlednom rade podávame pomocnú ruku aj rodinám v núdzi, či rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné problémy.

DARUJTE 2%
165 224

SME DOPOSIAĽ VENOVALI

50+

Podporených organizácii

Naše poslanie

Našou snahou je účelne podporiť zlepšenie kvality života a byť oporou pre tých, ktorí to skutočne potrebujú. Snažíme sa robiť to, čo by mal pre spoločnosť a pre ľudí robiť každý úspešný subjekt navyše preto, aby sa Vám kráčalo v živote ľahšie. V rámci napĺňania nášho poslania prioritne napomáhame v týchto oblastiach.

Uvedené oblasti podpory Nadácia M-MARKET organizuje v záujme dosiahnuť verejnoprospešný účel. Staviame na hodnotách, ktoré odrážajú prístup Nadácie M-MARKET k jednotlivým žiadostiam o pomoc a podporu.

Kde pomáhame

Športové aktivity

Umožňujeme deťom a mládeži rozvíjať svoj talent a vzťah k športu

Vzdelávanie žiakov

Podporujeme tých, ktorí sa zúčastňujú vedomostných súťaží či olympiád

Kultúra

Podávame pomocnú ruku študentom umenia, či je to hudba, výtvarné umenie, tanec alebo literatúra

Aktivity a projekty

Prejavujeme solidaritu voči tým, ktorí pomoc potrebujú a požiadajú o ňu