Skip to main content

Udržateľnosť

Naše projekty budujeme
pre budúcnosť

Pozitívny vplyv prostredníctvom zodpovedného investovania

Budujeme projekty s ohľadom na životné prostredie, kladieme dôraz na zdravé pracovné prostredie a uvedomujeme si dôležitosť sociálnej zodpovednosti.

52%

Úspora energií prevádzok
od roku 2010

90

SPOLOČNOSTí V PORTFÓLIU

je SÚČASŤOU PROGRAMU ESG

ESG STRATEGIA

Stratégiu ESG vnímame ako kľúčový faktor etického kódexu našej spoločnosti

Kladieme dôraz na 3 oblasti: Uhlíková neutralita a environmentálne udržateľné podnikanie, Sociálne a zamestnanecké parametre a Systém riadenia a rozhodovania firmy.

Napíšte nám, radi vám povieme viac.

Nadácia

Uvedomujeme si a adresujeme našu spoločenskú zodpovednosť

Prostredníctvom nadácie už ôsmy rok podporujeme predovšetkým športovcov, ale aj organizácie, ktoré pôsobia v oblasti kultúry a vzdelania.