Na trhu od roku 1997
Ako líder na trhu už 30 rokov meníme vízie na reality

Spoločnosť M-MARKET, a.s. v súčasnosti vlastní a prevádzkuje viac ako 200 000 m2 prenajímateľných plôch (GLA). Za posledných 10 rokov sa spoločnosť vďaka systematickej rekonštrukcii, výstavbe a akvizičnej aktivite dostala do TOP 3 najväčších vlastníkov obchodných priestorov na Slovensku. Jasným cieľom spoločnosti je do konca kalendárneho roka 2024 vlastniť a prevádzkovať viac ako 250 000 m2 (GLA).

Portfólio

Budujeme projekty s ohľadom na životné prostredie, kladieme dôraz na zdravé pracovné prostredie a uvedomujeme si dôležitosť sociálnej zodpovednosti. Prečítať viac o Zodpovednej budúcnosti.

Retail
Priemysel
Služby
Bývanie
Startup
Zážitok

Ako fungujeme
a čo Vám vieme
priniesŤ

01

Prenájom
nehnuteľností

Od roku 1997 sa sústredíme na prenájom nehnuteľností, developerstvo a facility management.

02

Správa budov

Efektívna správa budov, čo v praxi znamená zameranie sa na existujúce obchodné priestory, ktoré časom stratili svoju pôvodnú atraktivitu. Efektívnou správou nehnuteľností vytvárame priestor na ich modernizáciu a inováciu. Každá budova má svoj potenciál, využitím ktorého dokážeme priniesť do spoločnosti množstvo zaujímavých príležitostí.

03

Private equity

Prometheus Capital a.s., dcérska spoločnosť M-MARKET, a.s., sa od roku 2012 angažuje aj na trhu private equity. Spektrum záujmov sa rozprestiera naprieč segmentami, avšak každý jeden projekt musí byť zabezpečený skúseným projektovým manažérom, ktorý v danom segmente pôsobí aktívne alebo pôsobil počas významného obdobia. Spoločnosť Prometheus Capital a.s. sa v súčasnosti angažuje v 11-tich rôznych projektoch s preinvestovaným kapitálom na úrovni viac ako 20 miliónov EUR.

04

Nadácia

Považujeme sa za zodpovednú spoločnosť, ktorá berie do úvahy aj záujmy v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Prostredníctvom Nadácie M-MARKET už ôsmy rok podporujeme športovcov ale aj organizácie, ktoré pôsobia v oblasti kultúry a vzdelania. Okrem toho podávame pomocnú ruku aj rodinám s chorými deťmi a rodinám v núdzi. Našou snahou je, aj vďaka podporovateľom nadácie pomáhať ďalej tam, kde je to potrebné.