Skip to main content

NA TRHU OD ROKU 1997

UŽ 25 ROKOV MENÍME VÍZIE NA REALITu

230mil.

AKTÍV POD SPRÁVOU

1997

vznik spoločnosti

25

rokov kontinuálneho rastu

Čo robíme

Investičná expertíza naprieč trhmi

O skupine

Udržateľnosť

Naše projekty budujeme zodpovedne, pre budúcnosť.

Budujeme projekty s ohľadom na životné prostredie, kladieme dôraz na zdravé pracovné prostredie a uvedomujeme si dôležitosť sociálnej zodpovednosti.
Stratégiu ESG vnímame ako kľúčový faktor etického kódexu našej spoločnosti

Kariéra

Úspech je založený na úsilí talentovaných ľudí

Hľadáme dokonalosť a integritu v každom, kto sa k nám pripojí. Sme spoločnosť postavená na dlhodobých záväzkoch a lojalite, ktorá ich udržiava.