ON THE MARKET SINCE 1997
AS THE MARKET LEADER, WE HAVE BEEN CHANGING VISIONS INTO REALITIES FOR 30 YEARS

The company M-MARKET, a.s. currently owns and operates more than 200,000 m2 of leasable area (GLA). Over the past 10 years, thanks to systematic reconstruction, construction and acquisition activity, the company has reached the TOP 3 largest owners of commercial premises in Slovakia. The clear goal of the company is to own and operate more than 250,000 m2 (GLA) by the end of the calendar year 2024.

PORTFOLIO

We build projects with the environment in mind, we emphasize a healthy working environment and we are aware of the importance of social responsibility. Read more about Responsible Future.

RETAIL
INDUSTRY
SERVICES
RESIDENCE
STARTUP
EXPERIENCE

HOW WE WORK
AND WHAT WE CAN
priniesŤ

01

REAL ESTATE
RENT

Since 1997, we have focused on real estate rental, development and facility management.

02

FACILITY MANAGEMENT

Effective building management, which in practice means focusing on existing business premises that have lost their original attractiveness over time. By effectively managing properties, we create space for their modernization and innovation. Every building has its own potential, using which we can bring a lot of interesting opportunities to the company.

03

PRIVATE EQUIT

Prometheus Capital a.s., dcérska spoločnosť M-MARKET, a.s., sa od roku 2012 angažuje aj na trhu private equity. Spektrum záujmov sa rozprestiera naprieč segmentami, avšak každý jeden projekt musí byť zabezpečený skúseným projektovým manažérom, ktorý v danom segmente pôsobí aktívne alebo pôsobil počas významného obdobia. Spoločnosť Prometheus Capital a.s. sa v súčasnosti angažuje v 11-tich rôznych projektoch s preinvestovaným kapitálom na úrovni viac ako 20 miliónov EUR.

04

FOUNDATION

Považujeme sa za zodpovednú spoločnosť, ktorá berie do úvahy aj záujmy v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Prostredníctvom Nadácie M-MARKET už ôsmy rok podporujeme športovcov ale aj organizácie, ktoré pôsobia v oblasti kultúry a vzdelania. Okrem toho podávame pomocnú ruku aj rodinám s chorými deťmi a rodinám v núdzi. Našou snahou je, aj vďaka podporovateľom nadácie pomáhať ďalej tam, kde je to potrebné.