Koncom roka 2017 počet obchodných centier KOCKA dosiahol počet desať. Desiate OC nesie okrem charakteristických prvkov brandingu aj nový prívlastok mini. Centrum KOCKA mini poukazuje, že i na priestorovo menšej dispozícii je možné vytvoriť príjemné a moderné nákupné prostredie.