SLužby

Muffin cupcake I love tiramisu jelly-o. Croissant sweet
wafer gummies pastry. Gingerbread donut lemon drops gingerbread gummi bears caramels pudding.

01

Prenájom nehnuteľností

Spoločnosť M-MARKET, a.s. v súčasnosti vlastní a prevádzkuje viac ako 200 000 m2 prenajímateľných plôch (GLA). Za posledných 10 rokov sa spoločnosť vďaka systematickej rekonštrukcii, výstavbe a akvizičnej aktivite dostala do TOP 3 najväčších vlastníkov obchodných priestorov na Slovensku. Jasným cieľom spoločnosti je do konca kalendárneho roka 2024 vlastniť a prevádzkovať viac ako 250 000 m2 (GLA).

02

Správa budov

03

Private Equity

Efektívna správa budov. Zameranie sa na existujúce obchodné priestory, ktoré časom stratili svoju pôvodnú atraktivitu. Efektívnou správou nehnuteľností vytvárame priestor na ich modernizáciu a inováciu. Každá budova má svoj potenciál, využitím ktorého dokážeme priniesť do spoločnosti množstvo zaujímavých príležitostí.

Prometheus Capital a.s., dcérska spoločnosť M-MARKET, a.s., sa od roku 2012 angažuje aj na trhu private equity. Spektrum záujmov sa rozprestiera naprieč segmentami, avšak každý jeden projekt musí byť zabezpečený skúseným projektovým manažérom, ktorý v danom segmente pôsobí aktívne alebo pôsobil počas významného obdobia. Spoločnosť Prometheus capital a.s. sa v súčasnosti angažuje v 11-tich rôznych projektoch s preinvestovaným kapitálom na úrovni viac ako 20 miliónov EUR.

04

Nadácia

Nadácia M-MARKET bola založená 14. júla v roku 2014, keď sa predseda predstavenstva spoločnosti M-MARKET rozhodol podeliť o podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a poskytnúť im tak potrebnú pomoc a podporu.

165 224.00€
Doposiaľ sme venovali