TOPOS TOVARNÍKY patrí medzi tradičných strojárskych výrobcov na Slovensku. História firmy siaha do roku 1947, kedy bola založená prvá dielňa na opravu poľnohospodárskych strojov. Firma je svojím zameraním orientovaná na dodávanie komponentov a podskupín pre finálnych výrobcov strojov a zariadení. Ťažisko technologických možností leží v oblasti spracovávania polotovarov trieskovým obrábaním, zváraním, ohýbaním, strihaním a tepelným spracovaním.