Obchodno-zábavné centrum Južanka v Trenčíne predstavuje typ obchodného a zábavného komplexu, ktorý zodpovedá európskym štandardom. Južanka je miestom, kde si môžete nakúpiť, oddýchnuť si, príjemne si posedieť, dobre sa najesť a zabaviť sa. Je situovaná na najväčšom trenčianskom sídlisku JUH.