Neustále zvyšujúce sa požiadavky na životnosť a bezporuchovosť robotických zariadení, vrátane zjednodušenia údržby týchto zariadení boli hlavným impulzom pre vznik tejto spoločnosti. Absencia veľmi špecifického produktu a služby na súčasnom trhu priemyselných filtrácii, ktorých hlavným zameraním boli veľkoobjemové filtrácie kvapalných mazív.