Portfólio

V skladbe portfólia M-MARKET a.s. sa okrem kotevnej zložky, ktorou je retail, odzrkadľuje dlhodobá snaha o diverzifikáciu zamerania sa na rôznorodé investičné oblasti. Portfólio spoločnosti tvoria okrem zložky retail aj investície v oblastiach priemysel, zážitok, služby, bývanie a start up.