O spoločnosti
Pôvodné logo spoločnosti

Podnikateľské začiatky zakladateľa spoločnosti siahajú na začiatok 90-tych rokov, kedy pôsobil na trhu ako fyzická osoba. Neskôr sa rozhodol založiť verejnú obchodnú spoločnosť M-MARKET, ktorá sa v roku 1997 transformovala na akciovú spoločnosť. Od tohto roku si spoločnosť vybudovala svoju stabilitu, spoľahlivosť, solventnosť a prosperitu. Od svojho vzniku sa zaoberá prevažne obchodnou a realitnou činnosťou. Charakter jej pôsobenia na trhu je zachytený aj v developerských či správcovských činnostiach. M-MARKET v súčasnosti vlastní viac ako 100 nehnuteľností po celom Slovensku, ktoré ponúka na prenájom. Okrem nehnuteľností má spoločnosť vo vlastníctve takmer 1 000 ha pozemkov, lesov a trvalých trávnatých porastov. 

M-MARKET, akciová spoločnosť má od roku 2013 vo svojom podnikateľskom portfóliu aj dcérske spoločnosti M-MARKET Reality, s. r. o. a M-MARKET Invest, s. r. o., ktoré pôsobia na tuzemskom trhu. Svojimi aktivitami významne dopĺňajú široký podnikateľský záber skupiny a v nemalej miere pomáhajú doplniť jej renomé ako spoločenstva investičnej skupiny. Okrem investičnej a realitnej činnosti sa zaoberajú tiež správou komerčných priestorov a bytového fondu s aktuálne spravovanou plochou vlastného a cudzieho majetku na viac ako 140 000 m2.

Medzi najvýznamnejšie projekty spoločnosti M-MARKET patrí sieť potravín CBA Slovakia a.s.. Dnes patrí táto potravinová sieť medzi najväčšie samostatné slovenské obchodné subjekty na domácom maloobchodnom trhu. Jedna štvrtina prevádzok potravín sa nachádza vo väčšine našich nehnuteľnostiach s rôznymi inými obchodnými subjektami. Okrem prenájmu nehnuteľného majetku, medzi ktoré patria aj dva veľkoobchodné sklady, je partnerstvo oboch spoločností založené aj na prenájme hnuteľného majetku. 

Od roku 2012 patrí sieť obchodných centier KOCKA medzi druhý najvýznamnejších projekt spoločnosti. Ide o projekt pôvodného slovenského konceptu založeného na systémovej rekonštrukcii menších lokálnych nákupných stredísk v našom vlastníctve. Cieľom celého projektu KOCKA je vytvoriť jedinečné centrum základných služieb pre menšie mestá, kde nie sú zastúpené veľké obchodné komplexy. Obyvateľom týchto miest chceme ponúknuť lokálnu možnosť nákupu v moderne zrekonštruovaných objektoch s charakteristickým dizajnom. Moderný koncept obchodného centra KOCKA sa nachádza aktuálne v šiestich mestách. Stratégiou spoločnosti je vybudovať sieť minimálne dvanástich centier. 

Zámerom spoločnosti skupiny M-MARKET sú ďalšie akvizície a investície najmä v oblasti maloobchodu, veľkoobchodu, investičná výstavba, správa a prenájom nehnuteľností.

Filozofiou skupiny spoločností M-MARKET je rešpektovanie základných etických princípov, konštruktívny dialóg a korektné vzťahy s obchodnými partnermi, čo sa pozitívne prejavuje v dlhodobej spolupráci s viacerými spoločnosťami. Garancioa prosperity a stability skupiny je výsledkom každodennej práce všetkých našich zamestnancov.

V rámci našej podnikateľskej činnosti sme sa rozhodli s našim úspechom podeliť aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a skutočne potrebujú pomoc a podporu. Preto sme v roku 2014 založili Nadáciu M-MARKET. Nadácia je pokračovaním sociálnych aktivít, ktoré od roku 2011 organizovala spoločnosť CBA Slovakia v spolupráci s Centrom pre filantropiu.