Tornaľa

Informácie o nehnuteľnosti:   Budova je po rekonštrukcii. Jedná sa o samostatne stojacu dvojpodlažnú stavbu bez podpivničenia montovanej konštrukcie zo železobetónového skeletu s výplňou z pórobetónových tvárnic, stropy z prefabrikovaných stropných panelov s rovným podhľadom, strecha plochá pokrytá živičnou krytinou. Fasádne omietky zateplenie + minerálna tónovaná omietka.   Budova je momentálne plne obsadená.

Slovenská Ľupča

Informácie o nehnuteľnosti:   Ide o prízemnú budovu z časti podpivničenú s jedným nadzemným podlažím s plochou strechou s krytinou z asfaltových pásov. Ide o typový objekt pre služby z nosným systémom z oceľovej konštrukcie s priehradovými oceľovými väzníkmi. Obvodové murivo je zo siporexových tvárnic, nosné piliere sú oceľové. Vonkajšie a vnútorné úpravy stien sú […]

Rimavská Sobota

Informácie o nehnuteľnosti:   V roku 2014 prebehla rekonštrukcia budovy. Predajňa potravín sa nachádza na prízemí bytového domu. Budova je postavená na železobetónových pätkách a základových pásoch s vodorovnou izoláciou, prízemie budovy je montované z prefabrikovaných dielcov v stavebnej sústave A- typ, stropy sú z prefabrikovaných stropných panelov, fasádne omietky na báze vápenných hmôt.   […]

Rimavská Sobota

Informácie o nehnuteľnosti:   Objekt spĺňa prísne technické a estetické požiadavky a poskytuje vysoký stupeň konfortu pre zákazníka. Budova je zateplená vrátane strechy, má nové elektrické rozvody, kanalizáciu, vodoinštaláciu, kúrenie aj vzduchotechniku. Ide o prízemnú budovu bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím s plochou strechou . Základy sú pásové z prostého betónu s vodorovnou izoláciou […]