Lučenec

Adyho, s. č. 2889
1377
m2

Podľahová plocha

1455
m2

Zastavaná plocha

Informácie o nehnuteľnosti:

 

Objekt je súčasťou viacfunkčného bytového domu, kde asi polovicu jeho zastavanej časti tvorí jeho prízemie a druhá časť je zakrytá plochou strechou. Stavba je postavená na základových pásoch a pätkách z prostého betónu. Zvislé nosné konštrukcie tvoria prefabrikované železobetónové dosky. Strecha je plochá s mäkkou živičnou krytinou. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké, vonkajšie úpravy povrchov tvoria hladké omietky. V roku 2011 boli niektoré priestory zrekonštruované.

 

Objekt bol daný do užívania v roku 1997.

 

Budova je momentálne plne obsadená.

Ak máte záujem o prenájom, alebo informácie o tejto nehnuteľnosti stačí vyplniť náš krátky formulár a my Vám
do 24 hodín odpovieme.

Zanechať kontakt

Vaša otázka k nehnuteľnosti

Lučenec
Adyho, s. č. 2889