Fiľakovo

Farská lúka, s. č. 1886
379
m2

Podľahová plocha

464
m2

Zastavaná plocha

Informácie o nehnuteľnosti:

 

Jedná sa o samostatne stojaci objekt s jedným nadzemným podlažím. Nosná konštrukcia je v stavebnej sústave S1.2/83 Jedná sa o montovaný skelet s pozdĺžnym nosným systémom. Strop je vyskladaný z predpätých stropných panelov „SPIROL“. Obvodový plašť je murovaný z pórobetónových tvárnic, strecha je plochá dvojplášťová, krytina živičná. Objekt bol daný do užívania v roku 1994.

 

V roku 2011 prebehla rekonštrukcia v rozsahu zateplenia, výmena okien, vstupov, podláh, podhľadov. Bola vymenené rozvody vody a elektriny.

 

Budova je momentálne plne obsadená.

Ak máte záujem o prenájom, alebo informácie o tejto nehnuteľnosti stačí vyplniť náš krátky formulár a my Vám
do 24 hodín odpovieme.

Zanechať kontakt

Vaša otázka k nehnuteľnosti

Fiľakovo
Farská lúka, s. č. 1886