Banská Štiavnica

L. Svobodu 42, s. č. 1778
1123
m2

Podľahová plocha

1260
m2

Zastavaná plocha

Informácie o nehnuteľnosti:

 

Budova je založená na základových pásoch a pätkách z betónu s vodorovnou izoláciou. Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet pozostávajúci zo stĺpov osadených do pätiek. Na stĺpoch sú osadené prefabrikované prievlaky na ktorých sú osadené stropné prefabrikáty. Opláštenie je zhotovené z pórobetónových tvaroviek. Strešnú konštrukciu tvorí drevený sedlový krov pokrytý hliníkovým plechom.

 

Budova je momentálne plne obsadená.

Ak máte záujem o prenájom, alebo informácie o tejto nehnuteľnosti stačí vyplniť náš krátky formulár a my Vám
do 24 hodín odpovieme.

Zanechať kontakt

Vaša otázka k nehnuteľnosti

Banská Štiavnica
L. Svobodu 42, s. č. 1778