Naše projekty

Spolupráca s CBA Slovakia

Partnerstvo oboch spoločností je založené na prenájme nehnuteľného a hnuteľného majetku. CBA Slovakia je pre M-MARKET základným nájomníkom.

Vznik obchodnej spoločnosti pod obchodným názvom CBA Slovakia, s.r.o. Lučenec je spojený s rokom 2003, aj keď podnikateľské aktivity jej zakladateľov siahajú až do roku 1992.

Činnosť spojená s nákupom a predajom potravín a priemyselného tovaru bola nosnou aktivitou spoločnosti od jej vzniku. V súčasnosti prevádzkuje 2 veľkoobchodné sklady a viac ako 320 maloobchodných prevádzok po celom území SR, členených do maloobchodným reťazcov:

  • CBA Potraviny,
  • Cent Supermarket CBA,
  • Diskont CBA.

Spoločnosť zamestnáva cca 2600 zamestnancov.

Spoločnosť je členom nákupnej aliancie CBA SK, a.s. ako aj medzinárodného obchodného spoločenstva CBA International Franchise, Ltd so sídlom v Budapešti. Potenciál spoločnosti CBA Slovakia, s.r.o. Lučenec potvrdzuje aj jej postavenie, ako najväčšieho samostatného domáceho obchodného subjektu na slovenskom obchodnom trhu s pozíciou č.8/2010 v TOP 50-ke, v štatistikách, ktoré sú pravidelne zverejňované v médiách.