Naše projekty

KOCKA Vrútky

VRÚTKY, Cyrila a Metoda 3411/11 (súp. č. 3411)

Termín zahájenia rekonštrukcie: 2018

Objekt sa nachádza v blízkosti centra pri nábreží rieky Turiec. Návrh počíta so zachovaním hmotového riešenia pôvodného objektu - dvoch nadzemných podlaží. Riešenie fasády je navrhované v dizajne obchodného centra KOCKA. Celková plocha objektu je 1 373,60 m2 z čoho prenajímateľná plocha tvorí 89,25 %, t.j. 1 225,91 m2. Na prízemí sa nachádza niekoľko obchodných jednotiek a jeden väčší priestor pre predajňu potravín. Štúdia uvažuje s dobudovaním výťahu vo vstupných priestoroch. Dve obchodné jednotky na prízemí sú sprístupnené od ulice Cyrila a Metoda. Ďalšie obchodné jednotky sú prístupné zo spoločných priestorov v objekte. Na druhom nadzemnom podlaží sa nachádza jedna veľká a niekoľko menších obchodných jednotiek. V každej obchodnej jednotke sa uvažuje s hygienickým zázemím pre zamestnancov. Priestory hygieny pre zákazníkov sa nachádzajú vo vstupnej časti na prízemí objektu.

V objekte sa nachádzajú voľné nebytové priestory na prenájom.