Naše projekty

KOCKA mini v Partizánskom

Partizánske, 1. mája (súp. č. 221)

Dátum otvorenia: 26. júl 2017

Po úspešnom pilotnom projekte KOCKA mini v Prešove na Prostějovskej ulici, sa ďalším centrom s týmto prívlastkom stala KOCKA v Partizánskom. Kompletná rekonštrukcia  trvala deväť mesiacov. Počas rekonštrukcie bola asanovaná nosná časť aj základová doska pôvodného objektu a obe boli vystavané znovu. Budova disponuje aj novými prípojkami inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn). Oceľová konštrukcia je obmurovaná a zateplená. Na objekte je realizovaná predsadená odvetraná fasáda, v zásobovacej časti objektu je na fasáde realizovaná omietka. Fasáda pri hlavnom vstupe do budovy a ľavá bočná strana fasády sú presklené. Kompletne nová je tiež strešná konštrukcia. Jednopodlažný objekt aj vďaka použitiu moderných stavebných prvkov a HVAC spĺňa podmienky pre zaradenie do energetickej triedy A1.

 Objekt má predsadenú odvetranú fasádu, vlastnú vzduchotechniku a nové rozvody, čo tiež prispieva  k nízkej spotrebe energie a teda aj k nižším prevádzkovým nákladom. Samozrejmosťou je bezbariérový prístup. KOCKA mini v Partizánskom je doposiaľ najmenší objekt s celkovou plochou nepresahujúcou 1000 m2.