Naša činnosť

Správcovská činnosť

Logo spoločnosti M-MARKET Reality

Investičná spoločnosť M-MARKET sa rozhodla v roku 2013 vytvoriť skupinu spoločností, ktorú tvoria dcérske spoločnosti M-MARKET Reality, s. r. o. a M-MARKET Invest, s. r. o.. Svojimi aktivitami významne dopĺňajú široký podnikateľský záber celej skupiny.

Realitná činnosť, ktorá do roku 2013 patrila do portfólia matky sa z časti presunula na M-MARKET Reality. Spoločnosť sa okrem nájmu zaoberá tiež správou komerčných priestorov a bytového fondu s aktuálne spravovanou plochou vlastného a cudzieho majetku na viac ako 140 000 m2. Jej facility & property management zahŕňa jednak správu vlastných budov (lokálne obchodné centrá KOCKA, sieť prevádzok CBA Slovakia) a tiež prenájom nehnuteľností a budov tretích strán. Náplňou správcovskej činnosti je prevádzkovať, udržiavať, čistiť, zariaďovať a všeobecne predlžovať funkčnosť a životnosť budov. Skupina M-MARKET spolupracuje s partnermi v oblasti prenájmu podnikateľských priestorov na území celého Slovenska a dokáže zabezpečiť vhodné priestory a ich správu podľa predstáv a zámerov záujemcov o prenájom.