Naša činnosť
Prenajaté

Rimavská Sobota

SNP, s.č. 1677
Podlahová plocha
540 m2
Zastavaná plocha
540 m2

Ak máte záujem o prenájom, alebo informácie o tejto nehnuteľnosti stačí vyplniť náš krátky formulár a my Vám do 24 hodín odpovieme.

Informácie o nehnuteľnosti

V roku 2014 prebehla rekonštrukcia budovy. Predajňa potravín sa nachádza na prízemí bytového domu. Budova je postavená na železobetónových pätkách a základových pásoch s vodorovnou izoláciou, prízemie budovy je montované z prefabrikovaných dielcov v stavebnej sústave A- typ, stropy sú z prefabrikovaných stropných panelov, fasádne omietky na báze vápenných hmôt.

Objekt bol daný do užívania v roku 1983.

Budova je momentálne plne obsadená.