Naša činnosť
Na predaj

Hnúšťa

Železničná, s.č. 507, 508
Podlahová plocha
138 m2
Zastavaná plocha
138 m2

Ak máte záujem o prenájom, alebo informácie o tejto nehnuteľnosti stačí vyplniť náš krátky formulár a my Vám do 24 hodín odpovieme.

Informácie o nehnuteľnosti

Budova je na predaj.

Jedná sa o prízemný objekt bez podpivničenia. Konštrukčne ide o stavbu postavenú na základových pásoch z prostého betónu. Nosnú konštrukciu tvorí murovaný obvodový plášť z obyčajných tehál. Stropy sú s upraveným podhľadom so železobetónových prefabrikovaných
dosák, strecha plochá pokrytá vlnitým pozinkovaným plechom. Fasádne omietky sú brizolitové.

Objekt bol daný do užívania v roku 1988.