Naša činnosť
Prenajaté

Banská Bystrica

Ľ. Štúra, s.č. 5950
Podlahová plocha
442 m2
Zastavaná plocha
505 m2

Ak máte záujem o prenájom, alebo informácie o tejto nehnuteľnosti stačí vyplniť náš krátky formulár a my Vám do 24 hodín odpovieme.

Informácie o nehnuteľnosti

Priestory tvoria predstavanú časť obytnej budovy. Budova je postavená na základových železobetónových pätkách a základových pásov s vodorovnou izoláciou. Prízemie budovy je montované z prefabrikovaných dielcov, obvodový plášť je z veľkoplošných plynosilikátových panelov. Krytina na plochej streche je z asfaltovaných pásov, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.

Budova je momentálne plne obsadená.