Naša činnosť
Vyhľadajte priestory vo vašom okolí, ktoré ponúkame

Nájdite si svoj priestor pre vašu firmu a informujte sa o jeho parametroch. Kontaktujte obchodný úsek. 

E-mail: reality@m-market.sk

Telefón : 0910 961 595, 0910 961 644, 0910 990 482