Naša činnosť

Investičná činnosť

Logo spoločnosti M-MARKET Invest

Skupina M-MARKET patrí medzi významné slovenské spoločnosti, ktorej charakter je zachytený okrem realít a správcovstva aj v investičnej činnosti. Jej dcérska spoločnosť M-MARKET Invest, s. r. o. je vybudovaná na moderných princípoch organizácie a koordinácie priebehu developerskej činnosti. Vďaka možnosti spolupráce v rámci skupiny i vďaka dobrým obchodným vzťahom so stavebnými spoločnosťami sa púšťame aj do rozsiahlych a technologicky náročných rekonštrukčných projektov svojich objektov, ktoré sú financované vždy z vlastných finančných zdrojov. Činnosť našej investičnej skupiny spočíva okrem spolupráce so stavebnými firmami aj s projekčnými kanceláriami pri príprave jednotlivých projektoch. Snažíme sa efektívne a operatívne organizovať a plánovať stavebné výkony v čo najkratšom čase a optimalizovať nákladovosť investície. Naše investičné zámery majú významný vplyv na okolie, v ktorom sa objekty nachádzajú, preto je našou snahou rešpektovať jeho prirodzený ráz. 

Najvýznamnejším developerským projektom spoločnosti je rekonštrukcia lokálnych nákupných centier na obchodné centrá KOCKA, pričom sa nám ich darí budovať tempom dvoch nových ročne. V prípade obchodného centra KOCKA neboli použité žiadne zahraničné dizajn manuály, ale ide o pôvodný slovenský koncept. Rekonštruované centrá sú zväčša bývalé obchodné domy typické pre socialistickú architektúru, kde synergia medzi komerčnými priestormi a okolím nebola vždy samozrejmosťou. Rovnako tak bezbariérový prístup, technológie, parkovacie miesta alebo presklené výťahy.