Nadácia

O nadácii

Nadácia M-MARKET bola založená 14. júla v roku 2014, keď sa prezident a predseda predstavenstva spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť rozhodol podeliť o podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a poskytnúť im tak potrebnú pomoc a podporu.

Nadácia M-MARKET je pokračovaním sociálnych aktivít, ktoré od roku 2011 organizovala dcérska spoločnosť CBA Slovakia v spolupráci s Centrom pre filantropiu (CpF).

Počas tohto obdobia spoločnosť prerozdelila na projekty viac ako 40 000 eur. V roku 2011 podporila programy zamerané na pomoc v našom meste Lučenec. V rámci Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012) sa spoločnosť rozhodla upriamiť svoju pozornosť na seniorov žijúcich v meste Lučenec a podporiť realizáciu verejnoprospešných aktivít v prospech tejto cieľovej skupiny.

Nasledujúci rok prostredníctvom otvoreného grantového programu podporila inovatívne projekty, ktorých cieľom bolo prispieť k oživeniu kultúrneho a športového života detí, mládeže a mladých ľudí a k podpore neformálneho vzdelávania a dobrovoľníckych aktivít. V roku 2014 sme podali pomocnú ruku talentovaným deťom a mladým ľudom.

V rokoch 2014 až 2016 pokračovala kooperácia Nadácie M-MARKET a CpF. Boli vyhlásené dva veľké grantové programy. Zámerom prvého „Hľadá sa talent“ bolo podporiť talentované deti a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností. Druhý program „SPOLU“ mal ambíciu naštartovať verejnoprospešné zbierky, teda motivovať organizátorov aj viac zaangažovať prispievateľov.  Oba zámery sa podarilo naplniť.

Okrem grantových programov sa v roku 2016 Nadácia M-MARKET spoločne s CpF podieľala aj na crowfundingovej platforme StartLab.sk. Ide o jedinečný koncept, ktorého cieľom je podporiť originálne a nekomerčné nápady, určené pre zlepšenie kvality života na Slovensku.

V  roku 2017 Nadácia M-MARKET vyhlásila Zamestnanecký grantový program „Veľkí svojim malým“. Jeho cieľom bolo podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj talentu detí, mládeže a mladých ľudí a podporiť tak mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov vo veku od 16 do 18 rokov z radov detí zamestnancov spoločností CBA Slovakia a M-MARKET.