Nadácia

Naše poslanie

Našou snahou je účelne podporiť zlepšenie kvality života a byť oporou pre tých, ktorí to skutočne potrebujú.

V rámci napĺňania nášho poslania prioritne napomáhame v týchto oblastiach:

  • vzdelávanie žiakov, ktorí sa zúčastňujú vedomostných súťaží či olympiád
  • športové aktivity, ktoré umožňujú predovšetkým deťom a mládeži rozvíjať svoj talent a vzťah k športu
  • kultúry – žiaci, ktorí vynikajú v niektorom z umeleckých oborov: hudobnom, výtvarnom, tanečnom alebo literárno-dramatickom
  • aktivity a projekty, ktoré napomáhajú regionálnemu a komunitnému rozvoju
  • rozvoj a podpora sociálnej sféry spoločnosti

Uvedené oblasti podpory Nadácia M-MARKET organizuje v spolupráci s nadáciou CpF v záujme dosiahnuť verejnoprospešný účel.