Nadácia

Naše hodnoty

Snažíme sa robiť to, čo by mal pre spoločnosť a pre ľudí robiť každý úspešný subjekt navyše preto, aby sa Vám kráčalo v živote ľahšie.

Staviame na hodnotách, ktoré odrážajú prístup Nadácie M-MARKET k jednotlivým žiadostiam o pomoc a podporu. Pri jednotlivých projektoch sa snažíme o:

  • Otvorenosť - byť otvorenými pre všetky dobré projekty
  • Transparentnosť - pravidlá a podmienky výberu projektov vždy vopred zverejníme
  • Adresnosť - grantové projekty sú vždy určené pre konkrétnu cieľovú skupinu
  • Solidaritu - prejavujeme solidaritu voči tým, ktorí pomoc potrebujú a o ňu požiadajú