Nadácia

Darujte 2 %

Vážení priatelia, partneri,

dovoľujeme si Vás osloviť ohľadom podpory Nadácie M-MARKET z asignácie dane. Nadácia vznikla v roku 2014, pričom nadviazala na predchádzajúce sociálne aktivity, ktoré od roku 2011 realizovala v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu.

V grantových programoch sa snažíme pomáhať predovšetkým deťom a mládeži. Deti sú naša budúcnosť a práve preto podporujeme rozvíjanie ich potenciálu a talentu, či už v oblasti športu alebo kultúry. Rovnako sa zameriavame na pomoc vzdelávania detí v rámci prevencie kriminality. Okrem toho nadácia pomohla viacerým občianskym združeniam. Finančne prispela k vydaniu knižného titulu, ktorý prináša poznatky z oblasti histórie, podporila realizáciu rôznych súťaží a športových kempov. V neposlednom rade podávame pomocnú ruku aj rodinám v núdzi, či rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné problémy.

V rámci spolupráce s Centrom pre filantropiu vzišlo v roku 2016 partnerstvo crowdfundingovej platformy StartLab. Platforma je určená pre kreatívcov, startupy a všetkých aktívnych občanov, ktorí majú v hlave zaujímavé a originálne nápady a potrebujú na ich realizáciu získať finančné prostriedky.

Našou snahou je, aj vďaka Vám, pomáhať naďalej. Každý finančný dar, bez ohľadu na jeho výšku si vážime nielen my, ale najmä všetci tí, ktorým sme v minulosti pomohli. Preto sa i tento rok uchádzame o Vašu priazeň a podporu našej činnosti, vďaka ktorej budeme môcť pokračovať v sociálnych aktivitách a projektoch, ktoré prispejú k lepšiemu životu nás všetkých.  Podporíme zmysluplné projekty a budeme podporou hlavne pre tých, ktorí to skutočne potrebujú.

Ďakujeme za Vašu priazeň a dar.