O nadácii

Nadácia M-MARKET bola založená 14. júla v roku 2014, keď sa predseda predstavenstva spoločnosti M-MARKET rozhodol podeliť o podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a poskytnúť im tak potrebnú pomoc a podporu. Pri začiatkoch Nadácie bola naším partnerom nezisková organizácia Centrum pre filantropiu, n. o., ktorá spolu realizovala naše sociálne aktivity a napĺňala naše poslanie. Pomáhala nám vytvoriť a naplniť stratégiu našej činnosti, administrovala naše grantové programy.

V grantových programoch sa snažíme pomáhať predovšetkým deťom a mládeži. Deti sú naša budúcnosť a práve preto podporujeme rozvíjanie ich potenciálu a talentu, či už v oblasti športu alebo kultúry. Rovnako sa zameriavame na pomoc vzdelávania detí v rámci prevencie kriminality. Okrem toho nadácia pomohla viacerým občianskym združeniam. Finančne prispela k vydaniu knižného titulu, ktorý prináša poznatky z oblasti histórie, podporila realizáciu rôznych súťaží a športových kempov. V neposlednom rade podávame pomocnú ruku aj rodinám v núdzi, či rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné problémy. 

V rámci spolupráce s Centrom pre filantropiu vzišlo v roku 2016 partnerstvo crowdfundingovej platformy StartLab. Platforma je určená pre kreatívcov, startupy a všetkých aktívnych občanov, ktorí majú v hlave zaujímavé a originálne nápady a potrebujú na ich realizáciu získať finančné prostriedky.

Grantové projekty

Hľadáme Teba

Hľadáme Teba

Aj v roku 2018 sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu talentovaných detí a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom grantového programu Hľadáme teba. Nadácia prostredníctvom tohto...

Veľkí svojim malým

Veľkí svojim malým

Zamestnanecký grantový program Nadácia M-MARKET sa rozhodla v roku 2017 pokračovať vo svojich verejnoprospešných aktivitách, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života. Našou snahou je účelne podporovať zmysluplné aktivity a byť oporou pre tých, ktorí...

Spolu grantový program

Spolu grantový program

Grantový program Nadácie M-Market a Nadácie Centrum pre filantropiu Nadácia M-MARKET v spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu sa tento rok rozhodla podporiť verejnoprospešné zbierky realizované v Banskobystrickom kraji. Zámerom Grantového...

Hľadá sa talent

Hľadá sa talent

Grantový program Nadácie M-Market a Nadácie Centrum pre filantropiu Nadácia M-Market v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu podporí zmysluplné aktivity, ktoré prispejú k oživeniu regiónu kde pôsobia. V roku 2015 sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na...

Hľadáme Teba

Hľadáme Teba

Aj v roku 2018 sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu talentovaných detí a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom grantového programu Hľadáme teba. Nadácia prostredníctvom tohto...

Veľkí svojim malým

Veľkí svojim malým

Zamestnanecký grantový program Nadácia M-MARKET sa rozhodla v roku 2017 pokračovať vo svojich verejnoprospešných aktivitách, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života. Našou snahou je účelne podporovať zmysluplné aktivity a byť oporou pre tých, ktorí...

Spolu grantový program

Spolu grantový program

Grantový program Nadácie M-Market a Nadácie Centrum pre filantropiu Nadácia M-MARKET v spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu sa tento rok rozhodla podporiť verejnoprospešné zbierky realizované v Banskobystrickom kraji. Zámerom Grantového...

Hľadá sa talent

Hľadá sa talent

Grantový program Nadácie M-Market a Nadácie Centrum pre filantropiu Nadácia M-Market v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu podporí zmysluplné aktivity, ktoré prispejú k oživeniu regiónu kde pôsobia. V roku 2015 sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na...

Doposiaľ sme venovali

Naše poslanie a hodnoty

Našou snahou je účelne podporiť zlepšenie kvality života a byť oporou pre tých, ktorí to skutočne potrebujú. Snažíme sa robiť to, čo by mal pre spoločnosť a pre ľudí robiť každý úspešný subjekt navyše preto, aby sa Vám kráčalo v živote ľahšie.

V rámci napĺňania nášho poslania prioritne napomáhame v týchto oblastiach:

  • športové aktivity, ktoré umožňujú predovšetkým deťom a mládeži rozvíjať svoj talent a vzťah k športu
  • vzdelávanie žiakov, ktorí sa zúčastňujú vedomostných súťaží či olympiád
  • kultúry – žiaci, ktorí vynikajú v niektorom z umeleckých oborov: hudobnom, výtvarnom, tanečnom alebo literárno-dramatickom
  • aktivity a projekty, ktoré napomáhajú regionálnemu a komunitnému rozvoju
  • rozvoj a podpora sociálnej sféry spoločnosti

Uvedené oblasti podpory Nadácia M-MARKET organizuje v záujme dosiahnuť verejnoprospešný účel.
Staviame na hodnotách, ktoré odrážajú prístup Nadácie M-MARKET k jednotlivým žiadostiam o pomoc a podporu.
Pri jednotlivých projektoch sa snažíme o:

  • Otvorenosť – byť otvorenými pre všetky dobré projekty
  • Transparentnosť – pravidlá a podmienky výberu projektov vždy vopred zverejníme
  • Adresnosť – grantové projekty sú vždy určené pre konkrétnu cieľovú skupinu
  • Solidaritu – prejavujeme solidaritu voči tým, ktorí pomoc potrebujú a o ňu požiadajú
Venujte 2%

Vážení priatelia, partneri,
dovoľujeme si Vás osloviť ohľadom podpory Nadácie M-MARKET z asignácie dane. Nadácia vznikla v roku 2014, pričom nadviazala na predchádzajúce sociálne aktivity, ktoré od roku 2011 realizovala v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu.

V grantových programoch sa snažíme pomáhať predovšetkým deťom a mládeži. Deti sú naša budúcnosť a práve preto podporujeme rozvíjanie ich potenciálu a talentu, či už v oblasti športu alebo kultúry. Rovnako sa zameriavame na pomoc vzdelávania detí v rámci prevencie kriminality. Okrem toho nadácia pomohla viacerým občianskym združeniam. Finančne prispela k vydaniu knižného titulu, ktorý prináša poznatky z oblasti histórie, podporila realizáciu rôznych súťaží a športových kempov. V neposlednom rade podávame pomocnú ruku aj rodinám v núdzi, či rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné problémy.

 

Dokumenty:

 

Poučenie na vyplnenie tlačiva.pdf

 


Tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov F0 – Nadácia M-MARKET.pdf

Výročné správy

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2021

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2021

I. O Nadácii M-MARKET Nadácia M-MARKET bola založená 7. júla v roku 2014. V rámci podnikateľskej činnosti sme sa rozhodli s našim úspechom podeliť aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a potrebujú pomoc a podporu. Informácie o hodnote nadačného imaniaAktuálna...

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2020

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2020

I. O Nadácii M-MARKET Nadácia M-MARKET bola založená 7. júla v roku 2014. V rámci podnikateľskej činnosti sme sa rozhodli s našim úspechom podeliť aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a potrebujú pomoc a podporu. Informácie o hodnote nadačného imaniaAktuálna...

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2019

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2019

I. O Nadácii M-MARKET Nadácia M-MARKET bola založená 7. júla v roku 2014. V rámci podnikateľskej činnosti sme sa rozhodli s našim úspechom podeliť aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a potrebujú pomoc a podporu. Informácie o hodnote nadačného imaniaAktuálna...

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2018

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2018

I. O nadácii M-MARKETPredseda predstavenstva spoločnosti M-MARKET sa v roku 2014 rozhodol založiť Nadáciu, aby sa mohol podeliť o svoj podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemajú v živote toľko šťastia. Bol to dôležitý krok, ktorý potvrdil...

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2017

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2017

I. O nadácii M-MARKETNadácia M-MARKET bola založená v roku 2014, keď sa predseda predstavenstva M-MARKET rozhodol podeliť o podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie. Bol to dôležitý krok, ktorý potvrdil snahu pomáhať deťom, mladým ľuďom zo...

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2016

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2016

Nadácia M-MARKET bola založená dňa 7. júla 2014 z iniciatívy vedenia spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť. Cieľom bolo zriadiť nadáciu, ktorá bude podporovať sociálne aktivity v Banskobystrickom kraji v spolupráci. I. Poslanie Nadácie 1) Účelom nadácie je...

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2015

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2015

Nadácia M-MARKET vznikla z iniciatívy vedenia spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť. Cieľom bolo zriadiť nadáciu, ktorá bude podporovať sociálne aktivity v Banskobystrickom kraji v spolupráci. I. Poslanie Nadácie 1) Účelom nadácie je podporovať a propagovať...

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2014

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2014

Nadácia M-MARKET bola založená dňa 07. júla 2014, do registra nadácií bola zapísaná 14. júla 2014. Jedinou zakladateľkou nadácie je spoločnosť M-MARKET, akciová spoločnosť. Hodnota Nadačného imania 10 000,00 €. I. Poslanie Nadácie 1) Účelom nadácie je podporovať...

Dlhodobý projekt

V rámci spolupráce s Centrom pre filantropiu vzišlo v roku 2016 partnerstvo crowdfundingovej platformy StartLab. Platforma je určená pre kreatívcov, startupy a všetkých aktívnych občanov, ktorí majú v hlave zaujímavé a originálne nápady a potrebujú na ich realizáciu získať finančné prostriedky.

Adresa

Nadácia M-MARKET
Námestie republiky 5994/32
984 01 Lučenec

IČO: 42317550

Kontaktujte nás

nadaciammarket@m-market.sk
SK38 0900 0000 0050 5810 9327

Napíšte nám

V prípade otázok a konzultácií ohľadom grantových programov, nás prosím kontaktujte

© 2021 M-Market