Nadácia

Považujeme sa za zodpovednú spoločnosť, ktorá berie do úvahy aj záujmy v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Prostredníctvom 

Nadácie M-MARKET už ôsmy rok podporujeme predovšetkým športovcov, ale aj organizácie, ktoré pôsobia v oblasti kultúry a vzdelania. 

 

Pri začiatkoch nadácie bola naším partnerom nezisková organizácia Centrum pre filantropiu, n. o., ktorá spolu realizovala naše sociálne aktivity a napĺňala naše poslanie. Pomáhala nám vytvoriť a naplniť stratégiu našej činnosti, administrovala naše grantové programy. V grantových programoch sa snažíme pomáhať predovšetkým deťom a mládeži. Deti sú naša budúcnosť a práve preto podporujeme rozvíjanie ich potenciálu a talentu, či už v oblasti športu alebo kultúry. Rovnako sa zameriavame na pomoc vzdelávania detí v rámci prevencie kriminality. Okrem toho nadácia pomohla viacerým občianskym združeniam. Finančne prispela k vydaniu knižného titulu, ktorý prináša poznatky z oblasti histórie, podporila realizáciu rôznych súťaží a športových kempov. V neposlednom rade podávame pomocnú ruku aj rodinám v núdzi, či rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné problémy.

165 224.00€

Doposiaľ sme venovali

Naše poslanie a hodnoty

Našou snahou je účelne podporiť zlepšenie kvality života a byť oporou pre tých, ktorí to skutočne potrebujú. Snažíme sa robiť to, čo by mal pre spoločnosť a pre ľudí robiť každý úspešný subjekt navyše preto, aby sa Vám kráčalo v živote ľahšie. V rámci napĺňania nášho poslania prioritne napomáhame v týchto oblastiach:

01

Športové aktivity

Ktoré umožňujú predovšetkým deťom a mládeži rozvíjať svoj talent a vzťah k športu

02

Vzdelávanie žiakov

Ktorí sa zúčastňujú vedomostných súťaží či olympiád.

03

Kultúry

Žiaci, ktorí vynikajú v niektorom z umeleckých oborov: hudobnom, výtvarnom, tanečnom alebo literárno-dramatickom

04

Aktivity a projekty

Ktoré napomáhajú regionálnemu
a komunitnému rozvoju

05

Rozvoj a podpora sociálnej sféry spoločnosti

Vážení priatelia, partneri, dovoľujeme si Vás oslovit ohľadom podpory Nadácie M-MARKET z asignácie dane.

Uvedené oblasti podpory Nadácia M-MARKET organizuje v záujme dosiahnuť verejnoprospešný účel. Staviame na hodnotách, ktoré odrážajú prístup Nadácie M-MARKET k jednotlivým žiadostiam o pomoc a podporu. Pri jednotlivých projektoch sa snažíme o:

Otvorenosť

Byť otvorenými pre všetky dobré projekty.

Transparentnosť

Pravidlá a podmienky výberu projektov vždy vopred zverejníme.

Adresnosť

Grantové projekty sú vždy určené pre konkrétnu cieľovú skupinu.

Solidaritu

Prejavujeme solidaritu voči tým, ktorí pomoc potrebujú a o ňu požiadajú.

Dlhodobý projekt

V rámci spolupráce s Centrom pre filantropiu vzišlo v roku 2016 partnerstvo crowdfundingovej platformy StartLab. Platforma je určená pre kreatívcov, startupy a všetkých aktívnych občanov, ktorí majú v hlave zaujímavé a originálne nápady a potrebujú na ich realizáciu získať finančné prostriedky.

Grantové projekty

Predošlé
Ďalšie

Výročné správy

Predošlé
Ďalšie

FAQ

Vážení priatelia, partneri,
dovoľujeme si Vás osloviť ohľadom podpory Nadácie M-MARKET z asignácie dane. Nadácia vznikla v roku 2014, pričom nadviazala na predchádzajúce sociálne aktivity, ktoré od roku 2011 realizovala v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu.

V grantových programoch sa snažíme pomáhať predovšetkým deťom a mládeži. Deti sú naša budúcnosť a práve preto podporujeme rozvíjanie ich potenciálu a talentu, či už v oblasti športu alebo kultúry. Rovnako sa zameriavame na pomoc vzdelávania detí v rámci prevencie kriminality. Okrem toho nadácia pomohla viacerým občianskym združeniam. Finančne prispela k vydaniu knižného titulu, ktorý prináša poznatky z oblasti histórie, podporila realizáciu rôznych súťaží a športových kempov. V neposlednom rade podávame pomocnú ruku aj rodinám v núdzi, či rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné problémy.


Dokumenty


Poučenie na vyplnenie tlačiva.pdf
Tlačivo – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov F0 – Nadácia M-MARKET.pdf

Evidencia obchodných partnerov
IS klienti
IS účtovné doklady (fakturácia)