Na trhu od roku 1997

DLHOROČNÁ SILA
INVESTÍCIÍ

Nadácia M-MARKET bola založená 14. júla v roku 2014, keď sa predseda predstavenstva spoločnosti M-MARKET rozhodol podeliť o podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a poskytnúť im tak potrebnú pomoc a podporu. Pri začiatkoch Nadácie bola naším partnerom nezisková organizácia Centrum pre filantropiu, n. o., ktorá spolu realizovala naše sociálne aktivity a napĺňala naše poslanie. Pomáhala nám vytvoriť a naplniť stratégiu našej činnosti, administrovala naše grantové programy.

V grantových programoch sa snažíme pomáhať predovšetkým deťom a mládeži. Deti sú naša budúcnosť a práve preto podporujeme rozvíjanie ich potenciálu a talentu, či už v oblasti športu alebo kultúry. Rovnako sa zameriavame na pomoc vzdelávania detí v rámci prevencie kriminality. Okrem toho nadácia pomohla viacerým občianskym združeniam. Finančne prispela k vydaniu knižného titulu, ktorý prináša poznatky z oblasti histórie, podporila realizáciu rôznych súťaží a športových kempov. V neposlednom rade podávame pomocnú ruku aj rodinám v núdzi, či rodinám s deťmi, ktoré majú zdravotné problémy. 

V rámci spolupráce s Centrom pre filantropiu vzišlo v roku 2016 partnerstvo crowdfundingovej platformy StartLab. Platforma je určená pre kreatívcov, startupy a všetkých aktívnych občanov, ktorí majú v hlave zaujímavé a originálne nápady a potrebujú na ich realizáciu získať finančné prostriedky.

Adresa

M-MARKET, akciová spoločnosť
Námestie republiky 5994/32
984 01 Lučenec

IČO 36 027 146
IČ DPH SK2020080689
DIČ 2020080689

© 2021 M-Market