Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2015

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2015

Nadácia M-MARKET vznikla z iniciatívy vedenia spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť. Cieľom bolo zriadiť nadáciu, ktorá bude podporovať sociálne aktivity v Banskobystrickom kraji v spolupráci. I. Poslanie Nadácie 1) Účelom nadácie je podporovať a propagovať...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2014

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2014

Nadácia M-MARKET bola založená dňa 07. júla 2014, do registra nadácií bola zapísaná 14. júla 2014. Jedinou zakladateľkou nadácie je spoločnosť M-MARKET, akciová spoločnosť. Hodnota Nadačného imania 10 000,00 €. I. Poslanie Nadácie 1) Účelom nadácie je podporovať...