Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2018

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2018

I. O nadácii M-MARKETPredseda predstavenstva spoločnosti M-MARKET sa v roku 2014 rozhodol založiť Nadáciu, aby sa mohol podeliť o svoj podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemajú v živote toľko šťastia. Bol to dôležitý krok, ktorý potvrdil...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2017

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2017

I. O nadácii M-MARKETNadácia M-MARKET bola založená v roku 2014, keď sa predseda predstavenstva M-MARKET rozhodol podeliť o podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie. Bol to dôležitý krok, ktorý potvrdil snahu pomáhať deťom, mladým ľuďom zo...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2016

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2016

Nadácia M-MARKET bola založená dňa 7. júla 2014 z iniciatívy vedenia spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť. Cieľom bolo zriadiť nadáciu, ktorá bude podporovať sociálne aktivity v Banskobystrickom kraji v spolupráci. I. Poslanie Nadácie 1) Účelom nadácie je...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2015

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2015

Nadácia M-MARKET vznikla z iniciatívy vedenia spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť. Cieľom bolo zriadiť nadáciu, ktorá bude podporovať sociálne aktivity v Banskobystrickom kraji v spolupráci. I. Poslanie Nadácie 1) Účelom nadácie je podporovať a propagovať...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2014

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2014

Nadácia M-MARKET bola založená dňa 07. júla 2014, do registra nadácií bola zapísaná 14. júla 2014. Jedinou zakladateľkou nadácie je spoločnosť M-MARKET, akciová spoločnosť. Hodnota Nadačného imania 10 000,00 €. I. Poslanie Nadácie 1) Účelom nadácie je podporovať...