Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2021

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2021

I. O Nadácii M-MARKET Nadácia M-MARKET bola založená 7. júla v roku 2014. V rámci podnikateľskej činnosti sme sa rozhodli s našim úspechom podeliť aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a potrebujú pomoc a podporu. Informácie o hodnote nadačného imaniaAktuálna...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2020

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2020

I. O Nadácii M-MARKET Nadácia M-MARKET bola založená 7. júla v roku 2014. V rámci podnikateľskej činnosti sme sa rozhodli s našim úspechom podeliť aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a potrebujú pomoc a podporu. Informácie o hodnote nadačného imaniaAktuálna...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2019

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2019

I. O Nadácii M-MARKET Nadácia M-MARKET bola založená 7. júla v roku 2014. V rámci podnikateľskej činnosti sme sa rozhodli s našim úspechom podeliť aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a potrebujú pomoc a podporu. Informácie o hodnote nadačného imaniaAktuálna...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2018

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2018

I. O nadácii M-MARKETPredseda predstavenstva spoločnosti M-MARKET sa v roku 2014 rozhodol založiť Nadáciu, aby sa mohol podeliť o svoj podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemajú v živote toľko šťastia. Bol to dôležitý krok, ktorý potvrdil...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2017

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2017

I. O nadácii M-MARKETNadácia M-MARKET bola založená v roku 2014, keď sa predseda predstavenstva M-MARKET rozhodol podeliť o podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie. Bol to dôležitý krok, ktorý potvrdil snahu pomáhať deťom, mladým ľuďom zo...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2016

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2016

Nadácia M-MARKET bola založená dňa 7. júla 2014 z iniciatívy vedenia spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť. Cieľom bolo zriadiť nadáciu, ktorá bude podporovať sociálne aktivity v Banskobystrickom kraji v spolupráci. I. Poslanie Nadácie 1) Účelom nadácie je...