Hľadáme Teba

Hľadáme Teba

Aj v roku 2018 sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu talentovaných detí a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom grantového programu Hľadáme teba. Nadácia prostredníctvom tohto...
Veľkí svojim malým

Veľkí svojim malým

Zamestnanecký grantový program Nadácia M-MARKET sa rozhodla v roku 2017 pokračovať vo svojich verejnoprospešných aktivitách, ktoré prispievajú k zlepšeniu kvality života. Našou snahou je účelne podporovať zmysluplné aktivity a byť oporou pre tých, ktorí...
Spolu grantový program

Spolu grantový program

Grantový program Nadácie M-Market a Nadácie Centrum pre filantropiu Nadácia M-MARKET v spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu sa tento rok rozhodla podporiť verejnoprospešné zbierky realizované v Banskobystrickom kraji. Zámerom Grantového...
Hľadá sa talent

Hľadá sa talent

Grantový program Nadácie M-Market a Nadácie Centrum pre filantropiu Nadácia M-Market v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu podporí zmysluplné aktivity, ktoré prispejú k oživeniu regiónu kde pôsobia. V roku 2015 sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na...