Spolu grantový program

Spolu grantový program

Grantový program Nadácie M-Market a Nadácie Centrum pre filantropiu Nadácia M-MARKET v spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu sa tento rok rozhodla podporiť verejnoprospešné zbierky realizované v Banskobystrickom kraji. Zámerom Grantového...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2018

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2018

I. O nadácii M-MARKETPredseda predstavenstva spoločnosti M-MARKET sa v roku 2014 rozhodol založiť Nadáciu, aby sa mohol podeliť o svoj podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemajú v živote toľko šťastia. Bol to dôležitý krok, ktorý potvrdil...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2017

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2017

I. O nadácii M-MARKETNadácia M-MARKET bola založená v roku 2014, keď sa predseda predstavenstva M-MARKET rozhodol podeliť o podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie. Bol to dôležitý krok, ktorý potvrdil snahu pomáhať deťom, mladým ľuďom zo...
Hľadá sa talent

Hľadá sa talent

Grantový program Nadácie M-Market a Nadácie Centrum pre filantropiu Nadácia M-Market v spolupráci s Nadáciou Centrum pre filantropiu podporí zmysluplné aktivity, ktoré prispejú k oživeniu regiónu kde pôsobia. V roku 2015 sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na...
Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2016

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2016

Nadácia M-MARKET bola založená dňa 7. júla 2014 z iniciatívy vedenia spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť. Cieľom bolo zriadiť nadáciu, ktorá bude podporovať sociálne aktivity v Banskobystrickom kraji v spolupráci. I. Poslanie Nadácie 1) Účelom nadácie je...