Aktuality

Úspešne ukončená rekonštrukcia vo Veľkom Krtíši

Dňa 28.09.2017 sme otvorili zrekonštruovanú budovu na Viničkách.

V mesiacoch júl až august tohto roku prešla budova nachádzajúca sa na Ulici Boženy Němcovej vo Veľkom Krtíši, taktiež známa ako Viničky, rekonštrukciou. Počas rekonštrukcie bola celá budova zateplená nobasilom a v časti predajne potravín CBA Slovakia, a. s. boli zamurované okenné otvory a časť priestoru sa oddelila nájomcovi s pohostinstvom. V priestoroch predajne CBA Slovakia, a. s. došlo k modernizácii prevádzky, počas ktorej predajná plocha dostala nový vzhľad v podobe novej dlažby (imitácia dreva). Kazetový strop bol zateplený aby došlo k úsporám na kúrení. Kompletne boli vymenené aj omietky a maľby. Oddelila sa kotolňa. Počas rekonštrukcie došlo aj k vytvoreniu nových WC priestorov s novým napojením na kanalizáciu. Na zadnej rampe pribudol prístrešok, aby kryl zásobovanie pred dažďom