Aktuality

Rekonštrukcia v Prešove sa blíži ku koncu

Objekt daný do užívania v roku 1975 bude obnovený.

Koncom apríla tohto roku sme začali s rekonštrukciou budovy na Prostějovskej ulici v Prešove. Kompletná rekonštrukcia zabezpečí užívanie stavby a obchodov vo vyššom štandarde. Jedná sa o dvojpodlažný nepodpivničený objekt s plochou strechou. Stavba je postavená zo železobetónového skeletu s výplňou z plynosilikátových tvárnic na pásových základoch z betónu. Stavebné práce by mali byť ukončené 25.09.2017.