Aktuality

Pribudne KOCKA v Sabinove

Objekt, ktorý bol daný do užívania v roku 1975 prejde v roku 2018 rozsiahlou rekonštrukciou.

Prevádzková budova je využívaná pre obchod a služby a je postavená v radovej zástavbe. Budova má dve nadzemné podlažia a jedno čiastočné podkrovie. Na budove boli od roku 2012 realizované stavebné úpravy. Objekt, ktorý bol daný do užívania v roku 1975 prejde v roku 2018 rozsiahlou rekonštrukciou.

Obchodné centrum KOCKA

Cieľom projektu je vytvoriť jedinečné lokálne centrum základných služieb pre obyvateľov menších miest a pre sídliská stredných miest. Myšlienkou projektu je sústrediť základné služby pre obyvateľstvo do jedného objektu s charakteristickým moderným dizajnom v mestách a lokalitách, kde nie sú zastúpené „veľké“ obchodné centrá a ponúknuť tak obyvateľstvu možnosť nákupu priamo v bydlisku.