Aktuality

Nadácia M-MARKET vyhlasuje Zamestnanecký grantový program

Nadácia M-MARKET vyhlasuje Zamestnanecký grantový program VEĽKÍ SVOJIM MALÝM. Cieľom programu je podporiť realizáciu aktivít umožňujúcich rozvoj talentu detí, mládeže a mladých ľudí, nachádzať a podporovať mladých, výnimočne nadaných umelcov, športovcov alebo vedcov vo veku od 6 do 18 rokov z radov detí zamestnancov spoločností CBA Slovakia, a.s. a skupiny spoločností M-MARKET.

V živote by mal každý človek dostať svoju šancu, aby rozvinul to, v čom je dobrý. Podporiť rozvoj mladých nadaných ľudí považujeme za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej spoločnosti. Veríme, že investícia do cieľavedomých mladých ľudí, ktorí sa raz stanú priekopníkmi vo svojom odbore je správna a bude dobre využitá.

Práve z tohto dôvodu sa Nadácia M-MARKET rozhodla vyhlásiť grantový program „Veľkí svojim malým“, ktorého cieľom je finančne podporiť deti zamestnancov CBA Slovakia a M-MARKET.

Program je určený pre žiakov a študentov s preukázateľnými výsledkami na domácej či medzinárodnej scéne, ktorí majú jasnú predstavu, ako využiť finančný grant na svoj ďalší rozvoj. Zámerom programu však nie je podporovať len tých, ktorí sú v súčasnosti na špičke vo svojej oblasti, ale najmä tých, ktorí majú potenciál sa tam dostať a finančná podpora im to môže uľahčiť.

V programe celkovo prerozdelíme sumu 6 400 €. Jedna žiadosť bude podporená max. sumou 400 €.

Program oficiálne štartuje dnes, 01.03.2017 a uzávierka predkladania žiadostí je 31.05.2017. Najneskôr do tohto termínu je potrebné vyplnený formulár spolu s projektom a prílohami v elektronickej forme poslať na e-mailovú adresu nadaciammarket@m-marekt.sk.  Výsledky grantového programu a zoznam podporených žiadostí budú uverejnené na stránke http://www.m-market.sk/nadacia/projekty/ najneskôr do 20.06.2017.