Aktuality

Nadácia M-MARKET partnerom platformy StartLab

Nadácia M-MARKET sa stala partnerom crowdfundingovej platformy StartLab, ktorá pomáha pri podpore startupových nápadov na Slovensku. Prevádzkovateľom programu je Nadácia Centra pre filantropiu, pričom jej cieľom je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť.

Táto platforma je určená pre všetkých kreatívcov, dizajnérov, umelcov, aktívnych občanov – jednoducho pre každého, kto má v hlave nápad alebo pripravený projekt, ktorý pomôže zlepšiť našu krajinu.

A ako to celé funguje?

Crowdfunding je vlastne spôsob získavania financií pre nový projekt pomocou príspevkov od veľkého množstva zúčastnených. Dôležité je vypracovanie originálneho projektu, ktorý dokáže ľudí zaujať a získať ich finančnú podporu. Následne je možné rozbehnúť kampaň prostredníctvom StartLabu. Dĺžka kampane je minimálne 30 dní, maximálne 90 dní. Úspešné crowdfundingové kampane trvajú priemerne 30 až 40 dní. Dôležité je aj správne určenie sumy, potrebnej na uskutočnenie projektu. Mala by byť realistická,  a to tak z pohľadu schopnosti získať konkrétnu sumu v stanovenom čase, ako aj z pohľadu uskutočniteľnosti projektu. Na StartLabe je možné zverejniť projekty, ktoré sú kreatívne, majú jasne definovaný cieľ a hlavne sú nekomerčného charakteru.

Aj prostredníctvom tohto partnerstva sa Nadácia M-Market snaží napĺňať svoje poslanie. Verí, že práve tento spôsob financovania je výborná cesta ako rozbehnúť zaujímavé nápady a tým prispieť k zlepšeniu kvality života v našej spoločnosti.

Viac informácií nájdete na www.startlab.sk.