Aktuality

Prestavba budovy v Lučenci

Budova na Rúbanisku I prejde v období od 16.05.2016 do 01.08.2016 kompletnou rekonštrukciou.

V rámci prestavby bude celý objekt zateplený a bude zmenená dispozícia v zázemí predajne CBA. Medzi podestou a rampou sa vytvorí stena zo šalovacích tvárnic. Nové priečky sú navrhnuté z pórobetónových tvaroviek a budú kotvené k existujúcim stenám murivovými spojkami v každej ložnej škáre. Dvor medzi dvomi časťami budovy bude využívaný na zásobovanie.