Aktuality

Rekonštrukcia objektu v Žarnovici

Októbrom tohto roka začala prestavba budovy na ul. Fraňa Kráľa č. 839 v Žarnovici.

Rekonštrukciou vznikne samostatne stojaca budova, nepodpivničená, s jedným nadzemným poschodím montovaného typu (Touax). Z dispozičného hľadiska budú mať predajne samostatné vstupy, predajnú plochu, skladové, kancelárske a sociálne hygienické priestory. Vykurovanie bude ústredné plynové, elektroinštalácia svetelná aj motorická, rozvod vody studenej aj teplej, zdroj teplej vody bude bojler. Objekt bude zabezpečený bleskozvodom a mrežami. Ukončenie stavebných prác je naplánované na január 2016.