Aktuality

Nadácia M-MARKET podporí verejné zbierky sumou 8 000 EUR

Nadácia M-MARKET v úzkej spolupráci s Nadáciou Centra pre filantropiu vyhlasujú grantový program SPOLU, ktorý podporí verejnoprospešné zbierky v Banskobystrickom kraji. Celkovo prerozdelí sumu 8 000 EUR.

Nadácia M-MARKET spolu s partnerom Nadáciou Centra pre filantropiu dlhodobo podporuje filantropické projekty a mladé nádejné talenty. V tomto roku prispejeme k narastajúcej popularite verejných zbierok na Slovensku. Podporíme rôzne kultúrne, športové či umelecké aktivity realizované v Banskobystrickom kraji, ktorých cieľom je získať finančné prostriedky prostredníctvom verejnej zbierky. Cieľom je motivovať organizátorov aj viac zaangažovať prispievateľov, komunitu ľudí. Podmienkou je, že výťažok verejnej zbierky musí byť v plnej miere použitý na verejnoprospešné účely,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie M-MARKET Marián Šufliarsky

 

„Nadácia M-MARKET podporí organizátora zbierky rovnakou sumou, ktorá sa rovná celkovému výťažku zbierky, teda 1:1, maximálne však do výšky 400 EUR“ dodáva správca Nadácie M-MARKET Vladimír Kocúrek. Zároveň mu finančne pomôže aj pri samotnej príprave a realizácii programu alebo benefičnej aktivity sumou 100 EUR. V grantovom programe bude prerozdelená suma 8 000 EUR.

 

Do grantového programu SPOLU sa so svojimi projektmi môžu zapojiť mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, nadácie), záujmové združenia právnických osôb, združenia obcí, kultúrne organizácie, združenia, centrá voľného času, vzdelávacie inštitúcie, základné a stredné školy, základné umelecké školy aj športové kluby pôsobiace v Banskobystrickom kraji v rámci týchto benefičných oblastí:

 

·         Kultúrne aktivity – napríklad koncerty, výstavy, aukcie, vianočné besiedky, vianočné trhy, ktorých cieľom je získať finančné prostriedky prostredníctvom verejnej zbierky.

·         Športové aktivity  – grantový program podporí rôzne športové zápasy, turnaje, exhibičné vystúpenia a iné aktivity, ktorých cieľom je získať finančné prostriedky prostredníctvom verejnej zbierky.

 

Grantový program je vyhlásený od 26.10.2015 do 16.08.2016   Podrobné informácie a formulár nájdete na www.cpf.sk alebo na www.m-market.sk