Aktuality

Zrekonštruovaná budova v Partizánskom

Naša budova prešla kompletnou rekonštrukciou. Obyvateľom mesta prínáša príjemné nákupné prostredie. Budova užívateľom prináša komfort po funkčnej stránke ale svojím moderným vzhľadom skrášľuje aj svoje okolie.

Jedná sa o jednopodlažný nepodpivničený objekt s plochou strechou. Výplne otvorov ako aj zasklené steny sú vyhotovené hliníkové aj plastové. Základy sú tvorené základovými pásmi. Zvislé nosné murivo ako aj priečky sú vyhotovené z dierovaných tehál alebo pórobetónových tvárnic. Strecha je pokrytá PVC fóliou. Stropy sú izolované minerálnou vlnou. V skladových priestoroch je strop zo sadrokartónových dosák, vo zvyšku budovy je zavesený kazetový. Obvodový plášť je zateplený upravený soklom, povrch je upravený minerálnou omietkou. Povrchová úprava nášľapnej vrstvy je z keramickej dlažby aj s keramickým soklom. Povrchová úprava vnútorných stien je z vápenocementovej štukovej omietky, v sociálnych zariadeniach z keramického obkladu. Nová je tiež elektroinštalácia, zdravotechnika, kanalizácia ako aj vzduchotechnika.