Aktuality

Lučenec, Opatová

Stavba má charakter jednopodlažnej budovy, je postavená na základových pásoch z prostého betónu s vodorovnou izoláciou.

Nosný konštrukčný systém objektu je montovaný skelet, strecha je plochá zateplená pokrytá PVC fóliou. Vnútorné úpravy povrchov tvoria hladké vápennocementové omietky. Podhľad stropu je rovný kazetový zavesený, vnútorneé steny sú obložené predsadeným sadrokartónom. Steny v sociálno hygienyckýchch zariadeniach sú obložené keramickým obkladom. Nášľapná vrstva je keramická dlažba.