Aktuality

03.07.2012 Prvá KOCKA otvorená

Dňa 3.7.2012 sme otvorili v centre SENCA prvé z dvanástich obchodných centier KOCKA. Ide o pilotný projekt pôvodného slovenského konceptu založeného na systémovej rekonštrukcii menších lokálnych nákupných stredísk v našom vlastníctve.

 

Úlohou tohoto prvého centra bude na menšej ploche overiť a zdokonaliť procesy, ktoré budú neskôr nasadené v celej obchodnej sieti.

Cieľom celého projektu  KOCKA je vytvoriť jedinečné centrum základných služieb pre menšie centrá, kde nie sú zastúpené veľké obchodné komplexy.zníkom chceme ponúknuť lokálnu možnosť nákupu v moderne zrekonštruovaných objektoch s charakteristickým nápaditým dizajnom.

Kľúčovým nájomcom v obchodných centrách KOCKA je spoločnosť CBA Slovakia s.r.o. so svojim novým formátom Cent Supermarket CBA. Ten bude prítomný vo všetkých dvanástich plánovaných centrách.
Pilotná KOCKA  slúži pre overenie tohto konceptuna ploche 1 900 m2,, nasledovať budú väčšie  po celom území Slovenska