Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2016

Nadácia M-MARKET bola založená dňa 7. júla 2014 z iniciatívy vedenia spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť. Cieľom bolo zriadiť nadáciu, ktorá bude podporovať sociálne aktivity v Banskobystrickom kraji v spolupráci.   I. Poslanie Nadácie Účelom nadácie je podporovať a propagovať nasledovné oblasti:        a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,        b) realizácia a ochrana […]

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2015

Nadácia M-MARKET vznikla z iniciatívy vedenia spoločnosti M-MARKET, akciová spoločnosť. Cieľom bolo zriadiť nadáciu, ktorá bude podporovať sociálne aktivity v Banskobystrickom kraji v spolupráci. I. Poslanie Nadácie Účelom nadácie je podporovať a propagovať nasledovné oblasti:    a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,    b) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,    c) ochrana a tvorba […]

Výročná správa Nadácie M-MARKET za rok 2014

Nadácia M-MARKET bola založená dňa 07. júla 2014, do registra nadácií bola zapísaná 14. júla 2014. Jedinou zakladateľkou nadácie je spoločnosť M-MARKET, akciová spoločnosť. Hodnota Nadačného imania 10 000,00 €.     I. Poslanie Nadácie Účelom nadácie je podporovať a propagovať nasledovné oblasti:        a) rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,        b) […]

Hľadáme Teba

Aj v roku 2018 sme sa rozhodli našu pozornosť zamerať na podporu talentovaných detí a mladých ľudí s cieľom umožniť im rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom grantového programu Hľadáme teba. Nadácia prostredníctvom tohto grantového programu podporí projekty, ktorých cieľom je prispieť k rozvoju talentu  detí a mládeže v mestách Banská Bystrica, Zvolen, Detva, Lučenec, […]