Nadácia

O nadácii

Nadácia M-MARKET bola založená 14. júla v roku 2014, keď prezident a predseda predstavenstva spoločnosti M-MARKET a.s. sa rozhodol podeliť o podnikateľský úspech aj s tými, ktorí nemali v živote šťastie a pomoc vrátane podpory, ktorú skutočne potrebujú.

Nadácia M-MARKET je pokračovaním sociálnych aktivít, ktoré od roku 2011 organizovala dcérska spoločnosť CBA Slovakia v spolupráci s Centrom pre filantropiu (CpF).

Počas tohto obdobia spoločnosť prerozdelila na projekty viac ako 40 000 eur. V roku 2011 podporila programy zamerané na pomoc v našom meste Lučenec. V rámci Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012) sa spoločnosť rozhodla upriamiť svoju pozornosť na seniorov žijúcich v meste Lučenec a podporiť realizáciu verejnoprospešných aktivít v prospech tejto cieľovej skupiny.

Nasledujúci rok prostredníctvom otvoreného grantového programu podporila inovatívne projekty, ktorých cieľom bolo prispieť k oživeniu kultúrneho a športového života detí, mládeže a mladých ľudí a k podpore neformálneho vzdelávania a dobrovoľníckych aktivít. V roku 2014 sme podali pomocnú ruku talentovaným deťom a mladým ľudom.